כדאי לדעת

מה עומד לרשותם של האינטלקטואלים?

מקצועות חופשיים הם הסוכנים החדשים של התרבות והמודרנה. מפלחים קבוצה זו לשניים: אינטליגנציה– טכנוקרטים (במגזר הציבורי או הפרטי), שמה שמאפיין

ליברליזם ערבי

  ישנה פרדיגמה, חשיבה שלטת במזרח התיכון של משטרים יציבים בעולם הערבי. אפילו משטרים בעלי לגיטימיות ציבורית (דוגמת מצרים) התמוטטו

סקס וכיבוש

"הספרדים הפרו את השלווה והשקט שהיה שם"- האינדיאנים דווקא נלחמו ביניהם גם לפני שהספרדים הגיעו. לא הייתה אידיליה. "לוחמים אינדיאנים

כיבוש מקסיקו

  קורטז כבש את האימפריה האצטקית במשך 3 שנים, היחידות מורכבת ממתיישבים ולא מחיילים מאומנים. היה מושפע מתפיסות מערביות. הספרדים

חוקי בורגוס

האם הייתה אכיפה לחוקים אלה (בורגוס)? האם הם מומשו? 3 דוגמאות: אנטוניו דה מנדוזה, מושל מקסיקו, מקבל את החוקים האלו