כדאי לדעת

הנוצרים (בסהר הפורה)

קאסם אמין (נשים)– דווקא הוא נוגע בפרמטרים הפנימיים, בעיקר על שחרור נשים. בספרו הוא בא ותובע את זכותן של נשים

תשתית כלכלית במובן של בורגנות

עמדתו כלפי הליברליזם: הוא מציב מודל, פוטנציאל, אך הוא מתאכזב מהשיח הליברלי. מה שהפוליטיקה המזרח תיכונית זקוקה לו זה שיח

יחסיות היסטורית

לליברליזם ערבי יש קורפוס או תמות של ערכים- אם מנסים לחלץ את הגרעין הקשה של הליברליזם הערבי אפשר לדבר על

איפה ניתן לבקר את הליברליזם?

  1) האידיאולוגיה שלו נגועה בנאיביות/ אוטופיות. הביקורת כלפיהן באה ואומרת שהליברליזם מתעסק במרשם של איך מדינה צריכה להתנהל, אך

ליברליזם במדינות ערב

סוגיית האינטלקטואלים היא לא סוגיה ברורה. יש פגמים בשיח האינטלקטואלי המערבי, מכאן שלא צריך לבוא ולהחמיר לגבי האינטלקטואלים הערביים. את

עבדאללה לאווי

הוא טוען שהאינטלקטואליות הירודה בעולם השלישי נובעת מנתונים סביבתיים. הוא מסביר למה התוצר הזה נוצר: השלטון הקולוניאלי- על פיו נשלט

אינטלקטואל וכוח

  סוגי חברות בחברה דמוקרטית ופלורליסטית נמצא שלאינטלקטואלים יש תפקיד חשוב מאוד. להבדיל, יש את החברות היותר מסורתיות, חברתיות, פטריארכליות.